ICP Forests HR

Motrenje oštecenosti šumskih ekosustava - ICP Forests HR (Registar razine 1)

Ukratko o projektu...

Web aplikacija napravljena u sklopu međunarodnog projekta ICP Forests, za potrebe motrenja šumskih ekosustava na nacionalnoj razini RH.

Razvojem spoznaja o uzrocima propadanja šuma ICP Forests se okrenuo kompleksnim istraživanjima međuovisnosti različitih ekoloških čimbenika za koje se pretpostavlja da imaju ulogu u propadanju šuma, te je glavni zadatak aplikacije postao prikupljanje podataka o stanju šuma i njihovoj reakciji na čimbenike stresa na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Motrenje se provodi na mreži ploha Razine 1 (bioindikacijske plohe razmaka 16 km) i plohama Razine 2 (plohe intenzivnog motrenja), a ključnu ulogu u programu ima vizualna procjena oštećenosti krošanja i motrenje nastalih šteta na primjernim stablima.

Podaci se prikupljaju na razini cjelokupne RH od strane ovlaštenih motritelja. Kao takvi se unose u sustav koji ih obrađuje i prikazuje rezultate grafički, tabelarno i kartografski (GIS).

Osim tih funkcionalnosti aplikacija sadrži i mogućnost izvoza podataka u različite formate, ispisa izvještaja izravno putem web stranica i automatsko slanje podataka u internacionalnu mrežu oštećenosti šuma (LRTAP)

icp.sumins.hr
 • Tehnologije...
  • HTML/CSS
  • Javascript
  • JQuery
  • Spatial Data
  • ASP.NET
  • SQL

U koordinacijskom centru međunarodnog programa UNECE-ICP Forests, koji funkcionira pod okriljem Konvencije o prekograničnom onečišćenju, već više godina koristimo interaktivnu bazu podataka o stanju oštećenosti šumskih ekosustava koju je izradio Monachus d.d. Kod odluke o izboru ponuditelja za izradu baze, s obzirom na dinamični karakter programa, bilo nam je vrlo bitno surađivati s manjim, fleksibilnim timom, koji je u stanju pratiti naše zahtjeve brzim softverskim rješenjima. Tako su različiti dijelovi baze nastajali naknadno, ali s potpunom integracijom u postojeći sustav, a razvijen je i program ICP desktop, koji nam pruža dodatne mogućnosti: analitiku, kartografske prikaze i offline rad. Vrlo smo zadovoljni i s korisničkom podrškom koja je izuzetno brza i efikasna, te svakom korisniku naše baze omogućuje izravan kontakt s developerom, bez potrebe da rješavanje različitih upita opterećuje koordinacijski centar programa.

dr. sc. Nenad PotočićPredstojnik Zavoda za ekologiju šuma, Hrvatski šumarski institut