Monachus Informatika d.o.o.

Razvoj poslovnih aplikacija, baza podataka i GIS rješenja u Cloudu pomoću Microsoft tehnologija...

Firma.

Monachus Informatiku d.o.o. čini grupa IT profesionalaca koji već godinama razvijaju softverska rješenja uglavnom temeljena na Microsoft tehnologijama. Podjednako se bavimo razvojem klijentskih (desktop) aplikacija i web aplikacija, kao i integracijom klijentskih i web aplikacija u cjelovita rješenja. Osim razvoja bavimo se IT consultingom i projektiranjem, pri čemu posebnu pažnju pridajemo zahtjevima i željama korisnika.

Tehnologija.

U izradi programskih rješenja najvećim dijelom oslanjamo se na Microsoft tehnologije .NET Framework i MS SQL Server, u kojima se konstantno usavršavamo što svjedoče položeni Microsfotovi certifikati. U potpunosti smo orjentirani razvoju Cloud aplikacija.

Prvo pravilo bilo koje tehnologije je da ukoliko se automatizacija primijeni na kvalitetan poslovni proces povećat će se efikasnost, međutim drugo pravilo je da ukoliko se automatizacija primijeni na loš poslovni proces onda će se povećati neefikasnost!

Bill Gates, Microsoft
0
0
0
0