Katalog uzoraka

Digitalno katalogiziranje i praćenje svih vrsta uzoraka

Ukratko o projektu...

Osnovna namjena projekta je digitalno katalogiziranje i praćenje svih vrsta uzoraka.

Sustav je predviđen za rad sa svim vrstama uzoraka, te je u mogućnosti pratiti uzorke u vremenskom slijedu. Uzorci se evidentiraju u sustavu, nakon čega im je dodijeljena jedinstvena bar kod šifra (QR kod). Svakom pojedinom uzorku moguće je pristupiti putem bar kod šifre bilo skeniranjem bar koda ili upisom šifre u predviđeno polje u aplikaciji. Nakon skeniranja bar (QR) koda svi podaci o uzorku prikazuju se na ekranu, a moguć je i unos novih podataka koji se za uzorak prate.

Uzorci se prate i vode prema katalogu. Katalog je apstraktni pojam koji može sadržavati jedan ili više tipova uzoraka. Sustav može sadržavati 1 ili više kataloga (n kataloga). Definiranje novog kataloga uzoraka je prema potrebi i vrši se od strane administratora sustava. Prvi korak upotrebe sustava je definiranje kataloga. Nakon definiranja kataloga pristupa se definiranju tipova uzoraka, te atributa uzoraka koje ćemo pratiti.

Sustav ne predviđa unaprijed tipove uzoraka koji se prate, niti predviđa njihove atribute koji se upisuju u sustav za svaki uzorak. Tipovi uzoraka i pripadajući atributi koji se prate definiraju se dinamički od strane korisnika ili administratora sustava. Tek nakon definiranja uzorka moguće je upisivati podatke za svaki pojedini uzorak.

Katalog uzoraka u potpunosti je web aplikacija. Korisnik sustava pristupa aplikaciji putem web preglednika (IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera), te nakon prijave u sustav vidi mogućnosti prema ovlaštenjima njegovog korisničkog računa.

Aplikacija i baza podataka su smještene u „oblaku“, odnosno na udaljenom i dislociranom poslužitelju.

Unos podataka i praćenje uzoraka moguće je raditi preko bilo kojeg računala koje ima pristup internetu, te je nužna Internet veza

Aplikacija radi u bilo kojem poznatijem web pregledniku (IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera) koji ima podršku za JavaScript, HTML 5 i CSS 3.

Za unos podataka moguće je koristiti obično stolno računalo, međutim za ozbiljan rad praćenja uzoraka preporuča se tablet računalo sa pristupom Internetu (WiFi) sa bežičnim bar kod čitačem (bar kod čitač je samo opcija ukoliko se koristi QR kod - vidi QR kod) . Ukoliko je broj uzoraka velik preporuča se i specijalizirani pisač za bar kodove (ili QR kodove).

Preporučena tablet računala su sva tablet računala novije generacije (Android, IOS ili Windows 8 operativni sustavi) - takvi uređaji su npr. IPad 4 (IOS), Galaxy Note 10.1 (Android) ili Windows Surface (Windows 8 RT).

katalog.monachus-informatika.hr
 • Tehnologije...
  • HTML/CSS
  • MS SQL Server
  • ASP.NET MVC
  • C#
  • Javascript

Monachus Informatika je izuzetno profesionalno izradila ovaj Katalog uzimajući u obzir sve specifičnosti radnog procesa. Kada god je potrebno osoblje Monachus Informatike je na raspolaganju za pitanja, ispravke i pomoć. Imaju vrlo profesionalni odnos prema poslu, a posebno ih odlikuje brzina rješavanja tehničkih poteškoća. Posebno mi se sviđa što uvijek sugeriraju jednostavno i lako primjenjivo rješenje. Nakon više od deset godina rada s Monachus Informatikom izuzetno smo zadovoljni i oni će uvijek biti naš jedini izbor.

Dr.sc. Dinka MatoševićHrvatski šumarski institut