Štetnici HR

Portal Izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu (IPP) Hrvatskog šumarskog instituta

Ukratko o projektu...

Web aplikacija nastala u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom namijenjena praćenju i prognoziranju napada štetnika na šumske ekosustave u sklopu Izvještajno prognostičke službe Hrvatskog šumarskog instituta (IPP u šumarstvu).)

Aplikacija služi prikupljanju podataka o oštećenosti šuma, te izvještavanju i analizi prikupljenih podataka. Osim baze podataka, napravljen je i CMS sustav za upravljanje javnim dijelom portala.

Podaci se prate na više razina - od prikupljanja podataka o općim abiotskim i biotskim čimbenicima, do specijaliziranih analiza namijenjenih za točno određenu vrstu štetnika (npr. Gubar - Lymantria dispar), prognoze zaraze mrazovca, monitoring glodavaca itd.

Nakon unosa podaci se analiziraju na razini organizacijskih jedinica, godina, vremenskog raspona, vrsti štetnog čimbenika i slično, te su kao takvi dostupni za prikaz na ekranu, ispis ili izvoz u PDF, MS Word ili MS Excel.

Svakako treba spomenuti da su podaci georeferencirani, te je na samom portalu dostupna i GIS komponenta.

Aplikacija je već više od 10 godina u upotrebi kao elementarni alat za prikupljanje i analizu nacionalnih podataka o oštećenosti šuma, te je kao takav neprocijenjivi alat za rad Izvještajno prognostičke službe Hrvatskog šumarskog instituta, a godine 2017. sustav je u potpunosti redizajniran i migriran na Microsoft Azure.

https://stetnici.sumins.hr
 • Tehnologije...
  • HTML/CSS
  • Javascript
  • JQuery
  • Spatial Data
  • ASP.NET
  • SQL

Baza podataka Štetnici SiP je specifična po svojim zahtjevima, a nužno je da je vrlo jednostavna za korištenje. Monachus Informatika nam je ponudila najbolje rješenje, kod izrade same baze svaki prijedlog je bio smislen i provediv. Ekipa iz Monachus Informatike je uvijek na raspolaganju i uvijek je voljna pomoći u rješavanju svih tehničkih problema i to u roku od nekoliko sati. Sve proizvode i podršku koje smo dobili u proteklih 10 godina suradnje s Monachus Informatikom nebi htjeli nikako zamijeniti i ostat ćemo vjerni klijenti.

Dr.sc. Dinka MatoševićHrvatski šumarski institut