e-Kviz Priroda

Web kviz u sklopu projekta IPA Suživot/Sožitje za NP Risnjak

Ukratko o projektu...

Interaktivna i edukativna web aplikacija namjenjena u prvom redu djeci. Sastoji se od kviza koji sadrži nekoliko modula primjerenih uzrastu, od lakših prema težim. Svaki modul sadrži 12 pitanja i mogućnost ispisa diplome, ovisno o rezultatu.

Ova web aplikacija nastala je kao proizvod u sklopu projekta IPA Suživot / Sožitje za NP Risnjak.

www.ekviz-priroda.org
  • Tehnologije...
    • HTML/CSS
    • Javascript
    • ASP.NET
    • SQL